Nyheter:

 

NJKB 2009

NJKB avholdt årsmøte på Kongsvinger, 27.4.2009.

 

Årsmøtet ble meget vellykket.

 

Etter flere år i førersetet takket Una Dahlen-Kvalvaag (DEKAR as) av som Styreleder og overlot roret til Steinar Elden fra Elden Eiendom as.

 

I tillegg ble Lars Verkeland fra DEKAR as valgt inn som ny kasserer.

 

Av økonomiske hensyn ble det enighet om at Daglig Leder rollen, som for øvrig har vært et prøveprosjekt, ble lagt ned. Daglig Leder løses fra sin stilling og Styrets nye leder vil følge opp henvendelsene i fremtiden, i nærme samarbeid med styret for øvrig.

 

Styret skal arbeide videre for at NJKB legges merke til, og er en aktør i fremtidige eiendomsfaglige forum. Blant annet er det ønske om bred deltakelse på Areal og Eiendom som arrangeres av NJKF høsten 2009.

 

Årsmøtet var veldig godt fornøyd med studietur som ble avholdt høsten 2008 med blant annet besøk hos Danske Landinspektørers forening. Tilsvarende tur ønskes planlagt for 2009.

 

Daglig Leder takker for et flott år som ansvarlig for den daglige driften av foreningen, og ønsker ny styreleder lykke til med videre drift.

 

Med vennlig hilsen

 

Mikal Storhaug

 

 

NORSKE JORDSKIFTEKANDIDATERS BEDRIFTSFORENING

NJKB er en interesseorganisasjon for rådgivere innen fast eiendom. Firmaene representerer en unik kompetanse innen fagfeltene fast eiendoms rettsforhold, arealfag, matrikulære fag og jordskifte.

Foreningen arbeider for å sikre en uavhengig privat profesjon av jordskiftekandidater med høy kvalitet i yrkesutøvelsen.

 

NJKB er en møteplass for sosialt samvær og relasjonsbygging.

 

Foreningen påser at medlemsbedriftene utarbeider og følger etiske retningslinjer for virksomheten.

Bedrifter som er medlem i NJKB står for kvalitet!

 

- vi kan eiendom!

Styret 2009

Leder: Steinar Elden, Elden Eiendom AS
bullet Sekretær: Arild Sunde, Areal og Eiendom AS
bullet Kasserer: Lars Verkeland, DEKAR as
bullet Styremedlem: Ivar Hebnes, Matricula AS

 

 

 


Medlemsbedrifter

 Copyright NJKB
Hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med dette Web-området, kontakt njkb@njkb.no.
Sist oppdatert: 28.04.2009.

 

 

Utviklet av 123 On Web